Cada dia un mot / 1688 / dimecres, 11 d'octubre del 2006
el més calent ser a l’aigüera
No haver-hi res preparat per a menjar quan n'és hora. Per extensió, no haver-hi res fet d'un afer que ja hauria d'ésser avançat.
   Ha dit que ho tindria tot enllestit per a avui i veig que el més calent és a l’aigüera; no ha fet res.
En una disposició final aquesta Llei [la Llei del patrimoni cultural aragonès de 1999] fins i tot prometia una «llei de llengües d'Aragó» que regularia la cooficialitat del català (i l'aragonès). Ara bé, tot i que fa uns quants anys va circular un esborrany de Llei de llengües d'Aragó, la veritat és que a l'època que escrivíem això [hivern de 2006] el més calent encara era a l'aigüera. Per això pot anar bé la Carta europea de llengües regionals o minoritàries. El fet és que l'any 2005 el Comitè d'Experts que avalua l'aplicació de la Carta per part dels estats va fer una bona estirada d'orelles a Espanya per la qüestió del català a l'Aragó.
Albert Branchadell, L’aventura del català. De les «Homilies d’Organyà» al nou Estatut (Barcelona: L'esfera dels llibres, 2006), pàg. 170
*** Aquesta setmana: L’aventura del català ***
aigüera
http://www.rodamots.com/mot.asp?nm=265
«Contra els hipocondríacs del català» (sobre L’aventura del català)
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1899124
Per tornar al llistat anterior, feu clic aqu�